! . . , , . . 1 -10 . 100% . patrik90.patrik@yandex.ru.